Wybrano członków Zarządu Stowarzyszenia AGROEKOTON

Bioróżnorodność - 3

W dniu 13 września 2020, na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia AGROEKOTON podjęto m.in. uchwały o statucie i wyborze zarządu Stowarzyszenia w składzie: Mirosław Korzeniowski – Prezes Zarządu oraz Monika Witek – Wiceprezes Zarządu.

 

Dr inż. Mirosław Korzeniowski

Mirosław Korzeniowskijest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, na kierunkach Ochrony Środowiska oraz Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie. Obronił pracę doktorską na wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z zakresu zrównoważonej ochrony roślin. Menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych koncernach z branży ochrony roślin. Zajmował się m.in. budowaniem strategii zrównoważonej ochrony roślin, kierując zespołami specjalistów na terenie 29 krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Był inicjatorem i liderem międzynarodowych projektów badawczo- rozwojowych, dedykowanych innowacjom i zrównoważonej produkcji upraw ogrodniczych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, propagator innowacji i działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska.

 

Monika Witek

Monika Witekjest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Koordynatorka wydarzeń targowych i konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym, m.in. Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego, Targów Ekologia dla Rodziny Ecofamily. Założycielka i działaczka organizacji pozarządowych, autorka projektów dofinansowanych przez instytucje polskie i europejskie.