„Jak się to wszystko udało? – PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje w ramach operacji KSOW film dokumentalny pod tytułem „Jak się to wszystko udało? –PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”. Film zaprezentuje 9 różnorodnych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego i 1 z województwa łódzkiego, wspartych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Celem operacji jest identyfikacja i upowszechnienie informacji o przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Pozytywne przykłady przedsiębiorczości i kreatywności mają być inspiracją dla innych mieszkańców obszarów wiejskich do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk, oraz mają poszerzyć wiedzę potencjalnych beneficjentów na temat zasad i wsparcia oferowanego przez PROW.

W filmie przedstawione zostaną projekty, w wyniku których powstała nowa infrastruktura, jak nowoczesne świetlice wiejskie czy wyposażenie dla stajni i gospodarstwa rolniczego. O swoich inicjatywach opowiedzą także realizatorzy projektów „miękkich” – szkolenia plantatorów czereśni czy konferencji w trakcie wydarzenia Polskie Kulinaria.

Realizatorzy filmu odwiedzą gminy w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Film zostanie udostępniony w internecie i będzie promowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia i jego partnerów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.        
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.