Rejestracja Stowarzyszenia AGROEKOTON

Bioróżnorodność - 2

W dniu 21.10.2020 Stowarzyszenie AGROEKOTON zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszeniu nadano numery:

  • KRS: 0000865799,
  • REGON: 387336013,
  • NIP: 8641960488.

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony został Prezes lub Wiceprezes Zarządu.