Aktualności

Categories Aktualności

Agroekoton uczestniczy w 100-leciu ogrodnictwa SGGW

15 października odbyła się inauguracja roku akademickiego i uroczysta konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Ogrodniczego warszawskiej SGGW.

W ramach sesji wykładowej, dr inż. Mirosław Korzeniowski, jako przedstawiciel Stowarzyszenia AGROEKOTON,  wygłosił wykład na temat wpływu Zielonego Ładu na europejskie ogrodnictwo i kierunki rozwoju nauk ogrodniczych w Polsce. Zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie w roli prelegenta, odbieramy jako wielkie wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia. Pierwsze komentarze po wykładzie, utwierdzają nas w przekonaniu, że pragmatyczne „agroekotonowe” podejscie do Zielonego Ładu to słuszny kierunek.

Categories Aktualności

Konferencja Core Team w Małej Wsi

34 organizacje z branży ogrodniczej spotkały się razem, aby zaprezentować i wdrożyć inicjatywy strategiczne w ramach projektu Core Team.
Można? Można!

Więcej informacji można znaleźć w portalach społecznościowych, wyszukując:
#polskiesuperowoce
#coreteam
#agroekoton

Categories Aktualności

Relacja z wyjazdu studyjnego do Słowenii

 

Sprawozdanie z realizacji operacji KSOW „Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”

Celem głównym operacji było zapoznanie się z systemem transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim.

W ramach realizacji celu zorganizowano wyjazd studyjny, w którym udział wzięło 15 liderów podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim oraz sadowników, głównie z rejonu sandomierskiego. Wyjazd odbył się w dniach 16-21 sierpnia 2021 r. Podczas wizyty zapoznano się z realizacją projektów na rzecz zrównoważonego ogrodnictwa, w tym finansowanym ze środków unijnych projektem „Fruit growers for pollinators and pollinators for fruit growers” (Producenci owoców dla zapylaczy, zapylacze dla producentów owoców). Odwiedzono gospodarstwo doświadczalne w miejscowości Hrase, gdzie poza doświadczeniami projektowymi poznano specyfikę prowadzenia rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Na miejscu odbyło się spotkanie z dr Danilo Bevk z Narodowego Instytutu Biologii, liderem projektu. Kolejna wizyta miała miejsce w Kozjanskim Parku, gdzie zapoznano się z ideą uprawy sadów łąkowych i pracą nad zachowaniem lokalnych odmian jabłoni. Odwiedzono sad będący bankiem 50 różnych tradycyjnych odmian jabłoni, które są rozpowszechnianie w okolicznych gospodarstwach. To jedna z metod na zachowanie bioróżnorodności i wspieranie rentowności gospodarstw ogrodniczych.  Gospodarzem wizyty był Dušan Klenovšek – Senior Nature Conservation Advisor.

W Instytucie Piwowarstwa i Uprawy Chmielu zapoznano się z unijnym międzynarodowym projektem propagującym naturalne materiały w uprawie chmielu, z których odpady wykorzystuje się do przygotowania nawozu lub biodegradowalnych opakowań. Odwiedzono także Ogród Roślin Aromatycznych i Leczniczych, który prowadzi dystrybucję nasion i działania edukacyjne. Spotkanie prowadziła mag. Nataša Ferant.

W kolejnym dniu wizyty zapoznano się z działalnością Słoweńskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. W siedzibie Stowarzyszenia w Lukovicy grupa uczestniczyła w prezentacji multimedialnej na temat realizowanych projektów na rzecz ogrodnictwa zrównoważonego oraz działań promujących pszczelarstwo i spożycie miodu, m.in. poprzez zainicjowanie zatwierdzonego przez Komisję Europejską Europejskiego Dnia Pszczoły. Wiele prezentowanych rozwiązań było interesujących również w kontekście dobrze działającej organizacji pozarządowej i jej możliwości lobbowania w ważnych dla środowiska tematach.  Zapoznano się także ze specyfiką słoweńskiego gospodarstwa pszczelarskiego, budową ula i jego obsługą.

Grupa uczestniczyła także w spacerze po stolicy Słowenii Ljubljanie, która w 2016 roku uzyskała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Zapoznano się z rozwiązaniami ograniczającymi ingerencje człowieka w środowisko naturalne, poprawiającymi jakość życia w mieście i zachowującymi bioróżnorodność – takimi jak: sady miejskie, miejska Ścieżka Pszczela, wyłączenie całego centrum miasta z ruchu samochodowego, system gromadzenia i utylizacji odpadów, system miejskich fontann z pitną wodą, system elektrycznych rowerów i samochodów.

Realizacja wizyty studyjnej dostarczyła nowej wiedzy i wielu inspiracji do pracy w organizacjach na rzecz obszarów wiejskich w naszych regionach.

 

Categories Aktualności

Agroekoton partnerem międzynarodowej konferencji “BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH AND PRODUCT SAFETY”

Stowarzyszenie AGROEKOTON jest partnerem międzynarodowej konferencji “BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH AND PRODUCT SAFETY”, która odbędzie się w daniach 22-24 września 2021 w Lublinie. Nasi przedstawiciele będą czynnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Organizatorom i wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad.

Organizatorom i wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad. Więcej o wydarzeniu (kliknij) .

Categories Aktualności

Nasz wkład w rozwój Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Podpisaliśmy pierwszą umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację operacji w ramach KSOW. Uczestnicy operacji – działacze lokalnych organizacji, sadownicy i pszczelarze poznają doświadczenia we wdrażaniu zasad ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii, uznanej za jeden z najbardziej zielonych krajów Europy.