Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

Konferencja

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniu 25.10.2023 w Sandomierzu, Hotel Mały Rzym ul. Stefana Okrzei 9 w godzinach 10:00-16:00. Program konferencji można przeczytać poniżej.

Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy na konferencję „Zielona transformacja na obszarach wiejskich” została zamknięta.

Kontakt z organizatorami pod nr. telefonu 607 291 138 lub 600 489 617

Program konferencji

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. „Zielona transformacja na obszarach wiejskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ramowy program:

10:00-10:30 Rejestracja uczestników

10:30-15:00 Konferencja

  • Wprowadzenie: Monika Witek, Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie AGROEKOTON
  • Sesja wykładowa i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów AGROEKOTON i zaproszonych gości z m. in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Sieci Badawczej Łukasiewicz, SGGW Warszawa, Energia dla Wsi, KSOW+, EIT Food, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz administracji publicznej i samorządowej

Tematyka prezentacji i paneli dyskusyjnych:

  • Zrównoważone nawożenie i ochrona roślin w świetle aktualnych wyzwań
  • Innowacje w rolnictwie i ogrodnictwie, szanse i zagrożenia
  • Lokalne systemy energetyczne dla terenów wiejskich na przykładach
  • Spółdzielnie energetyczne
  • Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Strategicznego na rozwój obszarów wiejskich
  • Możliwości uzyskania wsparcia z PROW na lata 2023-2027

Sesja posterowa prezentacja i omówienie najlepszych praktyk w projektach partnerów AGROEKOTON

15:00 – 16:00 Obiad, podsumowanie konferencji i zakończenie wydarzenia.

 

UWAGA!!!

Z powodów formalnych wymagana jest rejestracja przed 15 października na tej stronie.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie drogą mailową.