Nasz wkład w rozwój Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Podpisaliśmy pierwszą umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację operacji w ramach KSOW. Uczestnicy operacji – działacze lokalnych organizacji, sadownicy i pszczelarze poznają doświadczenia we wdrażaniu zasad ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii, uznanej za jeden z najbardziej zielonych krajów Europy.