Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

Konferencja

Zrównoważone sadownictwo zgodne
z Europejskim Zielonym Ładem
szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniu 20.10.2022 w Sandomierzu. Program konferencji można przeczytać poniżej. Uczestników prosimy o rejestrację przy pomocy formularza na tej stronie.

Formularz Zgłoszeniowy

  Dane kontaktowe

  Zgody


  Program konferencji

  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan Operacyjny na lata 2022-2023

  Zapraszamy na konferencję realizowaną w ramach operacji KSOW i zgodnie z umową nr 18/ROW/2022 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

  Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich.

  Konferencja odbędzie się w dniu 20.10.2022 w Sandomierzu, Hotel Mały Rzym ul. Stefana Okrzei 9 w godzinach 10:00-16:30

  Ramowy program:

  10:00-10:30 Rejestracja uczestników
  10:30-16:30 Konferencja

  • • Wprowadzenie: dr Mirosław Korzeniowski, Prezes zarządu, Stowarzyszenie AGROEKOTON oraz Maria Sikorska, dziennikarka, autorka programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją”

  Prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów AGROEKOTON i zaproszonych gości m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

  • Wzmacnianie świadomości ekologicznej przez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących redukcji stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin w sadach
  • Optymalizacja nawożenia i obniżenie stosowania nawozów mineralnych szansą dla sadowników i środowiska
  • Wykorzystaniem nowych technologii w sadownictwie, tzw. rolnictwo 4.0 w celu poprawy stanu środowiska na terenach wiejskich
  • Sesja posterowa, dyskusja i przerwa kawowa
  • Wzmacnianie świadomości ekologicznej przez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących przykładów dobrych praktyk na rzecz zachowania bioróżnorodności na terenach wiejskich
  • Panel dyskusyjny: Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na przyszłość sadownictwa w województwie świętokrzyskim. Panel z udziałem ekspertów branżowych i przedstawicieli administracji publicznej. Prowadzi Maria Sikorska, Dziennikarka, autorka programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją”

  Obiad, podsumowanie konferencji i zakończenie wydarzenia.

  Dodatkowe informacje:

  • Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja posterów na stoiskach promocyjnych zaproszonych podmiotów, współpracujących z AGROEKOTON
  • Po wykładach uczestnicy będą mieli możliwość udziału w rozmowach i dyskusjach z gronem ekspertów w zakresie:
   •  redukcji stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin
   •  optymalizacji nawożenia
   •  nowoczesnych technologii w sadownictwie
   •  zachowania bioróżnorodności
   •  wymogów Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

  Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy decydują o zaakceptowaniu zgłoszenia.

  Szczegółowy program otrzymacie Państwo z potwierdzeniem udziału w konferencji.

  W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@agroekoton.pl, tel.: 600 489 617 lub 607 291 138