Stowarzyszenie AGROEKOTON w projekcie EJP SOIL

Bioróżnorodność - 1

Na początku 2020 roku rozpoczął się Europejski Wspólny Program, EJP SOIL, w którym biorą udział partnerzy z 24 krajów europejskich.

Na początku 2020 roku rozpoczął się Europejski Wspólny Program, EJP SOIL, w którym biorą udział partnerzy z 24 krajów europejskich.

EJP SOIL ma stworzyć warunki sprzyjające zwiększeniu udziału gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak zmiany klimatu i łagodzenie tych zmian, zrównoważona polityka rolna, zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich funkcji.

W dniu 02.11.2020, Zarząd AGROEKOTON podpisał zgodę na udział Stowarzyszenia w projekcie EJP SOIL, reprezentowanym w Polsce przez IUNG-PIB Puławy. Więcej informacji o projekcie jest na stronie www.ejpsoil.org