EIT Food wybrał Stowarzyszenie AGROEKOTON jako partnera w programie Test Farms

Stowarzyszenie AGROEKOTON zostało wybrane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT Food,  jako partner w Programie Test Farms.  Program ma łączyć startupy, które chcą zweryfikować swoje rozwiązania z rolnikami, w celu realizacji projektu pilotażowego w latach 2021-2022.  

Test Farms jest jednym z flagowych programów EIT Food, którego celem jest umożliwienie współpracy pomiędzy innowacyjnymi firmami z branży rolno-spożywczej, a rolnikami, którzy chcą testować i wdrażać rozwijane innowacje w swoich gospodarstwach. Tylko dwa podmioty w Unii Europejskiej będą pełniły  funkcję partnerów projektu, firma Tepro z Hiszpanii i AGROEKOTON z Polski.

Decyzję EIT Food traktujemy jako duże wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia, jednocześnie odbieramy ją jako zobowiązanie i okazanie zaufania do doświadczonego zespołu naszych specjalistów. Stowarzyszenie AGROEKOTON będzie odpowiedzialne za koordynację współpracy pomiędzy firmami, które chcą testować nowe technologie w rolnictwie a wybranymi gospodarstwami w Polsce, na terenie 2 województw, lubelskiego i mazowieckiego.

Poprzez projekt Test Farms będziemy aktywnie wpływać na kierunek badań, rozwój i wdrażanie innowacji w rolnictwie, na poziomie Unii Europejskiej. Projekt Test Farms ułatwi polskim rolnikom i współpracującym jednostkom naukowym dostęp do najnowszych technologii, mających wpływ na rozwój zrównoważonego rolnictwa w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o programie: https://www.eitfood.eu/projects/test-farms

Formularz aplikacyjny dla firm (termin – 30 kwietnia): https://www.f6s.com/test-farms-2021/apply