Author Archives: Stowarzyszenie Agroekoton

Categories Aktualności

Klaster Ogrodnictwo Przyszłości – komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Sandomierz 11.03.2024

Dzień dobry,

W imieniu grupy założycieli, przesyłamy Państwu posumowanie spotkania inaugurującego działalność Klastra Ogrodnictwo Przyszłości.

Klaster Ogrodnictwo Przyszłości to nowatorska w branży ogrodniczej inicjatywa, integrująca wiodących producentów owoców ze środowiskiem naukowym. Cele strategiczne Klastra przedstawił otwierający spotkanie  w Kielcach dr inż. Mirosław Korzeniowski, Prezes Stowarzyszenia AGROEKOTON, które pełni rolę koordynatora Klastra. Wydarzenie odbyło się 9 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce, w trakcie targów Agrotech 2024.

Do głównych zadań i jednocześnie zalet tej nowej struktury organizacyjnej, inicjatorzy jej powstania zaliczają:

 • Konsolidację środowiska eksperckiego, wiodącego w Europie Środkowej w branży ogrodniczej.
 • Utworzenie i rozwijanie Branżowego Centrum Kompetencji i Hubu Innowacji Ogrodniczych.
 • Synergię kompetencji założycieli, którzy reprezentują wiodących w Polsce producentów owoców, środowisko naukowe oraz Stowarzyszenie AGROEKOTON, jako organizację pozarządową wspierającą transfer wiedzy i wdrażanie innowacji w ogrodnictwie.
 • Dalszy, dynamiczny rozwój branży ogrodniczej i jej otoczenia w Polsce, oparty na wspólnej strategii i innowacjach.

W trakcie konferencji doszło do oficjalnego podpisania listu intencyjnego przez osoby reprezentujące 8 założycieli Klastra, liderów działających z sukcesami w Polsce i poza jej granicami. Założyciele Klastra Ogrodnictwo Przyszłości:

 • Agronom Berries Sp. z o.o.
 • Aronia Eggert Sp. z o.o.
 • Fieldstone Investments II Sp. z o.o.
 • Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” z o.o.
 • Horti Team Paweł Krawiec
 • InnoTech4Life sp. z o.o. – spółka celowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy
 • Stowarzyszenie Agroekoton

Podczas spotkania głos zabrał zaproszony gość, Mirosław Maliszewski, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz Prezes Związku Sadowników RP. Pan Poseł pogratulował założycielom Klastra nowej inicjatywy integrującej liderów branży. Jednocześnie, zadeklarował współpracę zarówno Sejmowej Komisji Rolnictwa jak i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z eksperckim środowiskiem Klastera Ogrodnictwo Przyszłości. Jednym z pierwszych tematów będzie merytoryczna praca nad szerszym otwarciem polskiego rynku pracy w rolnictwie i ogrodnictwie dla pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej.

Powstanie Klastra Ogrodnictwo Przyszłości to dowód, że konsolidacja branży ogrodniczej postępuje w dobrym kierunku. Integracja tak renomowanych podmiotów gwarantuje, że w najbliższych latach będziemy mogli korzystać z efektów tej współpracy, zarówno jako producenci jak i konsumenci owoców.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dominika Kozarzewska, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody”, koordynatorka  komunikacji w Klastrze i współpracy z mediami

d.kozarzewska@polskiejagody.pl, tel. 602 354 586

lub

Dr inż. Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie AGROEKOTON, koordynator administracji Klastra

mirek.korzeniowski@agroekoton.pl, tel. 607 291 138.

Categories Aktualności

Zbliża się Konferencja Core Team, już 17 Stycznia (pierwszy dzień Targów TSW w Kielcach)

Konferencja ma przekonać, że jako producenci owoców i warzyw powinniśmy patrzeć do przodu, zaangażować się i wypracować strategie rozwoju. Jednym z magnesów będą prezentacje doświadczeń gospodarstw, które realizują zasady zrównoważonego rozwoju jako element swojej długoterminowej strategii.

Szczegóły w materiale: Przyszłość polskiego ogrodnictwa (film)

Categories Aktualności, KSOW

„Jak się to wszystko udało? – PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje w ramach operacji KSOW film dokumentalny pod tytułem „Jak się to wszystko udało? –PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”. Film zaprezentuje 9 różnorodnych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego i 1 z województwa łódzkiego, wspartych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Celem operacji jest identyfikacja i upowszechnienie informacji o przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Pozytywne przykłady przedsiębiorczości i kreatywności mają być inspiracją dla innych mieszkańców obszarów wiejskich do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk, oraz mają poszerzyć wiedzę potencjalnych beneficjentów na temat zasad i wsparcia oferowanego przez PROW.

W filmie przedstawione zostaną projekty, w wyniku których powstała nowa infrastruktura, jak nowoczesne świetlice wiejskie czy wyposażenie dla stajni i gospodarstwa rolniczego. O swoich inicjatywach opowiedzą także realizatorzy projektów „miękkich” – szkolenia plantatorów czereśni czy konferencji w trakcie wydarzenia Polskie Kulinaria.

Realizatorzy filmu odwiedzą gminy w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Film zostanie udostępniony w internecie i będzie promowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia i jego partnerów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.        
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Categories Aktualności

Czy integrowania produkcja i zrównoważone ogrodnictwo to przyszłość tej branży w Polsce?

Czy integrowania produkcja i zrównoważone ogrodnictwo to przyszłość tej branży w Polsce? Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach 31 Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu.
Prezes #Agroekoton dr Mirosław Korzeniowski odpowie na to pytanie wkrótce, podczas prezentacji Raportu opracowanego w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zadania “Najlepsze Praktyki w Integrowanej i Zrównoważonej Produkcji Szansą na Rozwój Polskiego Ogrodnictwa”. Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach 31 Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu, w dniach 1-2 lutego.
1 2 3 6